Бакалаврын сургалт

Дэлгэрэнгүй харах хэсэг дээр дарснаар тэнхим тус бүрд харьяалагдах хөтөлбөрүүд болон тэдгээр хөтөлбөрт үзэх хичээлийн уялдаа холбоог харах боломжтой.

1. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим/дэлгэрэнгүй харах/

Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он Хичээлийн уялдаа холбоо
1 D061301 Компьютерийн ухаан 2014
2 D061303 Мэдээллийн систем 2014
3 D061304 Мэдээллийн технологи 2014
4 D061302 Програм хангамж 2014
 
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он
5 D420401 Биологи, Биоинформатик - 2013 2012 2010
6 D480600 Компьютерийн график, дизайн - - 2012 2010
7 D480200 Компьютерийн програм хангамж - 2013 2012 2010
8 D460300 Математик програм хангамж - - 2012 -
9 D341300 Менежмент, мэдээллийн системийн - 2013 2012 2010
10 D524000 Мэдээллийн систем - 2013 2012 2010
11 D524300 Мэдээллийн технологи - - 2012 2010
2. Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим/дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он Хичээлийн уялдаа холбоо Нийт хичээлийн уялдаа холбоо
1 D061201 Компьютерийн сүлжээ 2014
2 D071301 Сэргээгдэх эрчим хүч 2014
3 D061903 Холбооны технологи 2014
4 D071401 Электрон системийн автоматжуулалт 2014
 
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он
5 D480700 Компьютерийн сүлжээ - - 2012 2010
6 D480100 Компьютерийн техник - - 2012 2010
7 D522300 Мультимедиа холбооны технологи - - 2012 2010
8 D521700 Сэргээгдэх эрчим хүч - 2013 2012 2010
9 D521300 Электроник, автоматик - - 2012 2010
3. Хэрэглээний математикийн тэнхим/дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он Хичээлийн уялдаа холбоо Нийт хичээлийн уялдаа холбоо
1 D054201 Статистик 2014
2 D054102 Хэрэглээний математик 2014
3 D052102 Ус судлал 2014
4 D052103 Цаг уур 2014
 
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он
5 D460200 Математик, хэрэглээний - 2013 2012 2010
6 D460600 Статистик, хэрэглээний - 2013 2012 2010
7 D850400 Ус судлал - 2013 2012 2010
8 D443700 Цаг уур - 2013 2012 2010
9 D310800 Эдийн засаг-математик загварчлал - 2013 2012 2010
4. Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим/дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он Хичээлийн уялдаа холбоо
1 D071201 Байгаль хамгаалах технологи 2014
5 D082101 Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи 2014
7 D052102 Хүрээлэн буй орчин судлал 2014
 
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он
10 D850200 Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ - 2013 2012 2010   -
11 D622300 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт - 2013 - -   -
12 D622300 Ой судлал - - 2012 -   2008
14 D622300 Хүрээлэн байгаа орчины экологи - 2013 2012 2010   -
5. Хими биологийн инженерчлэлийн тэнхим/дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он Хичээлийн уялдаа холбоо
2 D078803 Биоинженерчлэл 2014 2020
3 D072202 Материал судлал 2014    
4 D078801 Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл 2014    
6 D071101 Химийн инженерчлэл 2014    
8 D053102 Хэрэглээний хими 2014    
9 D078804 Цөмийн инженерчлэл 2014 2020
 
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Төлөвлөгөө батлагдсан он
13 D622300 Хими технологи - 2013 2012 2010 2009 -
15 D622300 Цөмийн технологи - 2013 2012 2010 - -
16 D622300 Цөмийн эрчим хүч - 2013 2012 - - -
17 D622300 Эрдэс материалын хими - 2013 2012 2010 - 2008Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
  ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

  14201 Улаанбаатар хот-46а ш/х-600
  Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3
 • Утас:
  77307730-1339, 1340, 1341, 132
 • Имэйл:
  info@seas.num.edu.m

Contact Info


26092