Магистрт

1. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
4 EO6130201 Програм хангамж 2015
3 EO6130401 Мэдээллийн технологи 2015
7 E6130101 Компьютерийн ухаан 2015
2 EO6130301 Мэдээллийн систем 2015
5 EO6120102 Өгөгдлийн сангийн удирдлага, загварчлал 2015
6 EO6130201 Компьютер-хэл шинжлэл 2015
1 EO6180101 Биоинформатик 2015
 
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 E420400 Биоинформатик 2013
2 E524300 Менежмент, мэдээллийн систем 2012
3 Е524300 Мэдээллийн технологи 2012
4 E480200 Компьютерийн програм хангамж 2012
5 E524000 Мэдээллийн систем 2012
2. Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 EO6120101 Компьютерийн сүлжээ 2016
1 EO7140101 Электроник 2016
 
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 EO7130101 Сэргээгдэх эрчим хүч 2015
2 E480300 Компьютерийн сүлжээ 2012
3 E522300 Мультимедиа холбооны технологи 2012
4 E521700 Сэргээгдэх эрчим хүч 2013
5 E521300 Электроникийн инженер 2012
3. Хэрэглээний математикийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 EO5420101 Статистик 2015 (мэргэжлийн) 2015 (судалгааны)
2 EO5410101 Хэрэглээний математик 2015
3 EO5330401 Ус судлал 2015
4 EO5330301 Цаг уур 2015
 
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 E460200 Математик, хэрэглээний 2012
2 E460400 Математик-статистик 2012
3 E850400 Ус судлал 2013
4 E311800 Усны менежмент 2013
5 E442000 Цаг уур мэдээлэл, прогноз 2013
6 E310800 Эдийн засаг-математик загварчлал 2012
4. Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 EO7120101 Байгаль хамгаалах технологи 2015
2 EO8210101 Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт 2015 мэргэжлийн 2015 судалгааны
3 EO5210201 Хүрээлэн буй орчин судлал 2015
 
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 E850200 Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ 2013
2 E621200 Ой судлал 2013
3 E850000 Хүрээлэн байгаа орчин судлал 2013
4 E850000 Хүрээлэн байгаа орчины экологи 2013
5. Хими биологийн инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 EO7880301 Биоинженерчлэл 2015
2 EO7180101 Материал судлал, шинэ материалын технологи 2015
3 EO7880101 Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл 2015
4 EO7110101 Химийн инженерчлэл 2015
5 EO5310201 Хэрэглээний хими 2015
6 EO7880402 Цөмийн технологи 2015
 
Мэргэжлийн индекс                Мэргэжлийн нэр                        Төлөвлөгөө батлагдсан он
1 E526000 Нано инженерчлэл 2014
2 E526000 Нано шинжлэх ухаан 2014
3 E442011 Хими технологи 2012
4 E443100 Цөмийн технологи 2013
5 E442006 Эрдэс материалын хими 2012Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
  ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

  14201 Улаанбаатар хот-46а ш/х-600
  Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3
 • Утас:
  77307730-1339, 1340, 1341, 132
 • Имэйл:
  info@seas.num.edu.m

Contact Info