Докторын сургалт

1. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1F06130101Компьютерийн ухаан2016
2F06130201Програм хангамж2016
4F06130401Мэдээллийн технологи 2016

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
3F480200Компьютерийн ухаан2014
4F524300Мэдээллийн технологи 2012
2. Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1F07130101Сэргээгдэх эрчим хүч2015

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
2F480300Компьютерийн сүлжээ2012
3F520700Сэргээгдэх эрчим хүч2013
4F521300Электроникийн инженер2012

3. Хэрэглээний математикийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1F05480101Хэрэглээний математик2015
2F05330301Цаг уур2015

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
3F460200Хэрэглээний математик2014
4. Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1F08210101Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт2015
2F05210201Хүрээлэн буй орчин судлал2015
5. Хими биологийн инженерчлэлийн тэнхим   /дэлгэрэнгүй харах/
Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
1F07880301Биоинженерчлэл2015
2F07880101Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл 2015
3F05310201Хэрэглээний хими2015
4F07880402Цөмийн технологи2015

Мэргэжлийн индекс               Мэргэжлийн нэр                       Төлөвлөгөө батлагдсан он
5F442011Хими технологи2012
6F443100Цөмийн технологи2013
7F442006Эрдэс материалын хими2012Холбоо барих

 • Манай хаяг:
  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
  ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

  14201 Улаанбаатар хот-46а ш/х-600
  Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3
 • Утас:
  77307730-1339, 1340, 1341, 132
 • Имэйл:
  info@seas.num.edu.m

Contact Info