4.5.   Хичээл, хичээлд бүртгүүлэх

4.5.22.  Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар заасан хугацаанд хичээлдээ бүртгүүлж амжаагүй оюутан, тухайн  улирлын эхний 7 хоногт багтан, бүртгүүлэх боломжтой хичээлд бүртгэлийн хураамж төлж бүртгүүлнэ.Бүртгэлийн хураамж ньтухайн хичээлийн1багц цагийн төлбөртэй дүйцэхүйц байна.

4.5.9.      Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн хувьд оюутан улиралд дунджаар 15 багц цагийн хичээл судлах нь  Зохимжтой бөгөөд судлавал зохих багц цагийн доод хэмжээ12, дээд хэмжээ 21 байна.                         

  4.5.10.    Магистрын  хөтөлбөрйин хувьд улиралд дунджаар 10 багц цагийн хичээл судлах нь зохимжтой  бөгөөд судлавал зохих багц цагийн дээд хэмжээ 12 багц цаг байна. Докторын хөтөлбөрийн  хувьд улиралд дунджаар 10(эчнээ 6 )багц цагийн хичээл судлах нь зохимжтой бөгөөд судлавал  зохих багц цагийн дээд хэмжээ 15 багц цаг байна

 

Оюутан та дараах маягтыг бөглөн холбогдох сургалтын албаны мэргэжилтэнд хүсэлтээ гаргана уу.Энд даржтатаж авна ууХолбоо барих

 • Манай хаяг:
  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
  ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

  14201 Улаанбаатар хот-46а ш/х-600
  Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3
 • Утас:
  77307730-1339, 1340, 1341, 132
 • Имэйл:
  info@seas.num.edu.m

Contact Info