Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F08210101 /Үндсэн мэргэжлийн/
2017.01.09
Сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцана уу.
Үзсэн : 1177
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчин судлал F05210201
2015.09.18
Хүрээлэн буй орчин судлалын салбарт судалгаа шинжилгээ хийж, үр дүнг боловсруулан мэргэжлийн дүгнэлт гаргах чадвартай болох ба орчны бохирдол, байгаль орчны үнэлгээний шинжээчдийг бэлтгэнэ.
Үзсэн : 2075
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213