Хүрээлэн буй орчны судалгааны суурин
2019.04.03
Хүрээлэн буй орчны судалгааны суурин Энэхүү полигон нь 2013 онд Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Орхоны Хөндийн байгалийн цогцолбор газрын нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан. Хүрээлэн буй орчин судлал, Байгаль хамгаалах технологи хөтөлбөрийн оюутнуудын хээрийн дадлагыг хийлгэж, онолын мэдлэгийг баталгаажуулдаг. Мөн байгаль орчны суурь судалгааг хийдэг.    Оюутны ...
Үзсэн : 757
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, цэвэр технологийн лаборатори
2019.04.03
Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, цэвэр технологийн лаборатори   Лабораторийн эрхлэгч: Дэд профессор Т.Энхдөл Байгуулагдсан он: 2009 Байршил: Номын сан 508а тоот Зорилго: Хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулах, цэвэршүүлэх инженерийн шийдлийг боловсруулах, нэвтрүүлэх Үйл ажиллагаа:  Хүрээлэн буй орчны бохирдлыг үнэлэх Бохирдсон ус, хөрс, агаарыг ...
Үзсэн : 744
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчны хими, геохимийн лаборатори
2019.04.03
Хүрээлэн буй орчны хими, геохимийн лаборатори   Лабораторийн эрхлэгч: Дэд профессор Ц.Соёл-Эрдэнэ Байгуулагдсан он: 2003 Байршил: Номын сан 508б тоот Зорилго: Геохимийн зарчмуудад үндэслэн хүрээлэн буй орчны зүй тогтол, бохирдол, өөрчлөлтийг судлах, агаар, ус, хөрсний бохирдлоос сэргийлэх, бохирдлыг цэвэршүүлэх технологийн судалгаа, хөгжүүлэлт хийх Үйл ажиллагаа:  Хүрээлэн ...
Үзсэн : 803
дэлгэрэнгүй

Ойн сургалт, судалгааны суурин
2019.04.03
Ойн сургалт судалгааны суурин МУИС-ийн Ой судлал баг Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-ийн хамтарсан хурлаар хэлэлцэн “Хамтран ажиллах гэрээ”-г 2004 оны 05 сарын 20 өдөр баталснаар тус сумын Үдлэгийн аманд нийт 2000 га ойтой талбайг 30 жилийн хугацаатайгаар эзэмшиж эхэлсэн. Төвийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх үүднээс Голландын засгийн газрын санхүүжүүлжилтээр Улаанбаатар хотын нийтийн аж ...
Үзсэн : 1053
дэлгэрэнгүй

Ойн генетик, экофизиологийн лаборатори
2019.04.03
LABORATORY OF FOREST GENETICS AND ECOPHYSIOLOGY
Үзсэн : 1304
дэлгэрэнгүй

Модны цагираг судлалын лаборатори
2019.04.03
Модны цагираг судлалын лаборатори   Лабораторийн эрхлэгч: Профессор Н.Баатарбилэг Байгуулагдсан он: 1999 Байршил: 3-р байр 135 тоот Зорилго: Модны жилийн цагираг, дотоод бүтэц, ойн өсөлтийн судалгааг хөгжүүлэх, уур амьсгалын урт хугацааны мэдээллийг модны цагираг ашиглан тогтоох, судлах Үйл ажиллагаа:  Модны дотоод бүтцийн шинж чанарыг судлах Модлогийн ...
Үзсэн : 2133
дэлгэрэнгүй

Ойн экосистемийн мониторингийн лаборатори
2019.04.03
Ойн экосистемийн мониторингийн лаборатори   Лабораторийн эрхлэгч: Профессор Н.Баатарбилэг Байгуулагдсан он: 2014 Байршил: Номын сан 512 тоот Зорилго: Ойн экосистемийн төлөв байдал, динамик, урт хугацааны мониторинг судалгаа хийх Үйл ажиллагаа:  Ойн экосистемийн төлөв байдал, өөрчлөгдлийн чиг хандлагын судалгаа хийх Уур амьсгалын дулаарлын ...
Үзсэн : 706
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн лаборатори
2015.09.18
Хүрээлэн буй орчны судалгаа явуулах зориулалттай "Хүрээлэн буй орчин судлал-инженерчлэл"-ийн лаборатори 2004 онд байгуулагдан сургалтад ашиглагдаж байгаа ба 2006 онд Германы ДААД-ын тусламжтайгаар, 2013 онд МУ-ын Засгийн газар дээд боловсролыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд шинэчлэгдэн сайжирч орчин үеийн багаж төхөөрөмжөөр тоноглогдож сургалт, судалгааны ажлыг явуулж байна.
Үзсэн : 1578
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213