Хүрээлэн буй орчны инженер хөтөлбөр D071204
2019.04.03
Сургалтын төлөвлөгөө Хүрээлэн буй орчны инженер хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцана уу.   Хичээлийн уялдаа холбоо Хүрээлэн буй орчны инженер хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоотой энд дарж танилцана уу.   Мэргэжлийн онцлог, давуу тал Хүрээлэн буй орчны бохирдол доройтлыг бууруулах, байгаль орчныг хамгаалах, бохирдлоос ...
Үзсэн : 5067
дэлгэрэнгүй

Ойн аж ахуй хөтөлбөр D082101
2017.01.09
Сургалтын төлөвлөгөө Ойн аж ахуй хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөтэй энд дарж танилцана уу.   Хичээлийн уялдаа холбоо Ойн аж ахуй хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоог эндээс татаж авна уу. Энэхүү хичээлийн уялдаа нь 2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас эхлэн үйлчилж байгаа тул хичээлийн тандалт өгөх болон хичээл баталгаажуулалт ...
Үзсэн : 3070
дэлгэрэнгүй

Байгаль орчныг хамгаалах технологи хөтөлбөр D071201
2015.09.18
Сургалтын төлөвлөгөө Байгаль орчныг хамгаалах технологи хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөтэй энд дарж танилцана уу.   Хичээлийн уялдаа холбоо Байгаль орчныг хамгаалах технологи хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоог эндээс татаж авна уу. Энэхүү хичээлийн уялдаа нь 2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас эхлэн үйлчлэх тул намрын улиралд сонгох ...
Үзсэн : 7632
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчин судлал хөтөлбөр D052102
2015.09.18
Сургалтын төлөвлөгөө Хүрээлэн буй орчин судлал хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөтэй энд дарж танилцана уу.   Хичээлийн уялдаа холбоо Хүрээлэн буй орчин судлал хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоог эндээс татаж авна уу. Энэхүү хичээлийн уялдаа нь 2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас эхлэн үйлчлэх тул намрын улиралд сонгох хичээлдээ тандалт өгөх ...
Үзсэн : 4761
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213