Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Е 08210101 /Судалгааны/
2017.01.09
Сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцана уу.
Үзсэн : 1691
дэлгэрэнгүй

Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт Е08210101 /Мэргэжлийн/
2017.01.09
Сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцана уу.
Үзсэн : 1556
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчин судлал E05210201
2015.09.18
Хүрээлэн буй орчин судлалын шинжлэх ухаан нь харьцангуй хожуу үүсэлтэй боловч дэлхий нийтийн хамгийн тулгамдсан асуудлыг шийдэх салбар болж байна. Энэ чиглэлийн мэргэжилтэнүүдийн ажиллах орон зай, хэрэгцээ шаардлага жил ирэх дутам өсөж байгаа ба тухайлбал МУ-ын эрэлт хэрэгцээтэй 40 мэргэжлийн жагсаалтанд орсон чухал мэргэжил юм. Хүрээлэн буй орчин судлалын чиглэлээр магистрын зэрэгтэй, онолын болон ...
Үзсэн : 4737
дэлгэрэнгүй

Байгаль орчныг хамгаалах технологи Е07120101
2015.09.18
Манай орны нийгэм эдийн засгийн хөгжил эрчимжихийн хирээр үйлдвэрлэл хөгжиж, тэдгээрээс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл ихсэн, хор хохиролын хэмжээ, төрөл, хэлбэр нь улам бүр нэмэгдсээр байна. Иймд байгаль орчныг хамгаалах технологи мэргэжил зайлшгүй шаардагдаж байгаа бөгөөд үүнийг Монгол Улсын Засгийн Газраас тэргүүлэх 40 мэргэжлийн чиглэлийн нэг болгон баталсан юм. Мөн дэлхийн хамгийн шилдэг 10 сургуулийн ...
Үзсэн : 5709
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213