Тэнхимийн эрхлэгч

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 218 тоот
Өрөөний утас:77307730-3205

Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 313 тоот
Өрөөний утас:77307730-3203
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
МУИС-ийн ахисан түвшний сургуулийн захирал
Өрөө дугаар:3-р байр 211 тоот
Өрөөний утас:77307730 - 3100, 3202
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Ойн генетик, экофизиологийн Лабораторийн эрхлэгч
Өрөө дугаар:3-р байр 306 тоот
Өрөөний утас:77307730-2408

Дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 230 тоот
Өрөөний утас:77307730-3208
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 230 тоот
Өрөөний утас:77307730-3208
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 224 тоот
Өрөөний утас:77307730-3204
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 224 тоот
Өрөөний утас:77307730-3204
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 306 тоот
Өрөөний утас:77307730-2408
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 230 тоот
Өрөөний утас:77307730-3208
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 230 тоот
Өрөөний утас:77307730-3208

Зөвлөх дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 306 тоот
Өрөөний утас:77307730-2408

Ахлах багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Япон улсын Каназава их сургуульд докторантурт суралцаж байгаа
Өрөө дугаар:3-р байр 230 тоот
Өрөөний утас:77307730-3208
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:3-р байр 306 тоот
Өрөөний утас:77307730-3203
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:3-р байр 313 тоот
Өрөөний утас:77307730-3203

Багш

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3-р байр 224 тоот
Өрөөний утас:77307730-3211

Тэнхимийн туслах

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах
Өрөө дугаар:3-р байр 313 тоот
Өрөөний утас:77307730-3213
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах

Бусад

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Бусад
Өрөө дугаар:I-222

Техникч

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Техникч
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Техникч
Өрөө дугаар:3-р байр 224 тоот
Өрөөний утас:77307730-3204

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213