Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт хөтөлбөрийн магистр, докторын сургалтын төлөвлөгөө

Унших

Хэрэглээний Математикийн тэнхмийн Сургалтын мод, Зөвлөх багш нарын мэдээлэл

Унших

ХШУИС-ийн хүндэтгэлийн семинарт урьж байна.

Унших

ИТДБ (Инженер Технологийн Дээд Боловсрол) төслийн хүрээнд МУИС-д айлчлан ирж буй Тоёо их сургуулийн судлаач Окава Цүкаса гуайн “Технологи ба Инновацийн Менежмент - Тогтвортой хөгжил” сэдэвт нээлттэй лекцэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Унших

Их семинарт урьж байна.

Унших

Б.Мөнхбат: “Цөмийн станцтай болох нь нэн тэргүүний асуудал”

Б.Мөнхбат: “Цөмийн станцтай болох нь нэн тэргүүний асуудал”

МУИС-ийн ХШУИС-ийн багш, дэд профессор Б.Мөнхбат Дэлхийн хөгжиж буй орнуудын Шинжлэх Ухааны Академи (TWAS)-ийн шагналыг хүртсэн билээ. Энэ онцгой үйл явдалтай холбогдуулж “Үндэсний шуудан” сонинд өгсөн ярилцлага өгснийг хүргэж байна. -Физикийн шинжлэх ухааныг энгийнээр тайлбарлав...

- Дэлгэрэнгүй | - Бүх нийтлэлийг үзэх