Хүрээлэн буй орчин судлал F05210201
2015.09.18

Хүрээлэн буй орчин судлалын шинжлэх ухаан нь харьцангуй хожуу үүсэлтэй боловч дэлхий нийтийн хамгийн тулгамдсан асуудлыг шийдэх салбар болж байна. Энэ чиглэлийн мэргэжилтэнүүдийн ажиллах орон зай, хэрэгцээ шаардлага жил ирэх дутам өсөж байгаа ба тухайлбал МУ-ын эрэлт хэрэгцээтэй 40 мэргэжлийн жагсаалтанд орсон чухал мэргэжил юм.

Хүрээлэн буй орчин судлалын салбарт судалгаа шинжилгээ хийж, үр дүнг боловсруулан мэргэжлийн дүгнэлт гаргах чадвартай болох ба орчны бохирдол, байгаль орчны үнэлгээний шинжээчдийг бэлтгэнэ.

Сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцана уу.

Үзсэн : 2098

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213