Файлын нэр Тайлбар Оруулсан Огноо Файлын
хэмжээ
1 Хурлын эмхэтгэл.pdf Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн 2022 оны оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл Н.Оюундарь 2022.04.29 6.61 мб
2 Нийт сэдэв - Багшийн дэвшүүлсэн.pdf Багш нарын дэвшүүлсэн сэдэв. Сэдвээ сонгоод дэвшүүлсэн багштай тиймс эсвэл мэйлээр нь холбогдож зөвшөөрөл авсны дараа Гүйцэтгэх оюутны нэр гэсэн баганад нэрээ бичиж баталгаажуулаад, үечилсэн төлөвлөгөөгө боловсруулж, даалгаварт оруулна. Багш нарын дэвшүүлсэн нийт сэдэв болон үечилсэн төлөвлөгөөний загвар файлыг БСА 2021-2022 гэсэн нэртэй MS Teams групп үүсгэн байрлуулсан болно. Н.Оюундарь 2022.02.07 0.28 мб
3 Sedew dewshuuleh zagwar_oyutan 2021-2022 ... 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд БСА сонгон гүйцэтгэх оюутны сэдэв дэвшүүлэх загвар. Н.Оюундарь 2022.01.18 0.01 мб
4 Жинхэнэ хамгаалалт хуваарь (1).xlsx 2021-2022 оны намрын БСА-ийн Жинхэнэ хамгаалалтын хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.12.14 0.02 мб
5 2021-2022 onii BSA huwaari урьдчилсан.xlsx ... 2021-2022 оны хичээлийн жилийн БСА "Урьдчилсан хамгаалалт" -ын хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.11.18 0.02 мб
6 2021-2022 onii BSA huwaari.xlsx 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын БСА-ЯВЦ-II хамгаалалтанд орох оюутны нэрс, хуваарь. Э.Саранцэцэг 2021.10.20 0.02 мб
7 2020-21 оны хавар Үйлдвэрлэлийн дадлага хамгаалах ... 2020-2021 оны хичээлийн жилийн "Үйлдвэрлэлийн дадлага" хамгаалуулах хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.09.12 0.02 мб
8 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намар (2).xlsx ... 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд зарлагдсан сэдэв Э.Саранцэцэг 2021.09.08 0.04 мб
9 Бакалаврын судалгааны ажлын үечилсэн төлөвлөгөөний ... 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд БСА-ын "Үечилсэн төлөвлөгөө" Э.Саранцэцэг 2021.09.08 0.02 мб
10 Оюутны дэвшүүлсэн сэдэв.xlsx 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирал Э.Саранцэцэг 2021.08.20 0.01 мб
11 2020-2021-хавар-удирдагч-нарийн-мэдээлэл.xlsx ... Удирдагчийн мэдээлэл. Э.Саранцэцэг 2021.08.16 0.02 мб
12 МКУТ-ийн LaTeX загвар үйлдвэрийн дадлага, ... МКУТ-ийн LATEX Үйлдвэрийн дадлага болон диплом бичих загвар Э.Саранцэцэг 2021.08.16 0.42 мб
13 Дадлагын гуравласан гэрээ (4).doc Үйлдвэрийн дадлагын гурвалсан гэрээ Э.Саранцэцэг 2021.05.19 0.06 мб
14 Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж.docx 2020-2021 оны хаврын улирал " Үйлдвэрийн дадлагын удирдамж" Э.Саранцэцэг 2021.05.19 0.04 мб
15 Жинхэнэ хамгаалалт хуваарь.xlsx Жинхэнэ хамгаалалтын хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.05.06 0.07 мб
16 Урьдчилсан хамгаалалт хуваарь.xlsx 2021 оны хаврын улирал Урьдчилсан хамгаалалт хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.04.21 0.07 мб
17 ЯВЦ2 хуваарь.xlsx Бакалаврын судалгааны ажлын ЯВЦ2-ын хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.03.26 0.07 мб
18 Бакалаврын-судалгааны-ажил_заавар.pdf Бакалаврын судалгааны ажил сонгох, гүйцэтгэх, хамгаалахад анхаарах зүйлс. Н.Оюундарь 2021.03.23 0.62 мб
19 Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж.docx 2020-2021 оны намрын улирлын Үйлдвэрийн дадлагын удирдамж Э.Саранцэцэг 2021.02.05 0.04 мб
20 Хуанли.JPG 2020-2021 оны "Бакалаврын судалгааны ажлын" Хуанли Э.Саранцэцэг 2021.02.04 0.13 мб

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр