Файлын нэр Тайлбар Оруулсан Огноо Файлын
хэмжээ
1 2021-2022 onii BSA huwaari урьдчилсан.xlsx ... 2021-2022 оны хичээлийн жилийн БСА "Урьдчилсан хамгаалалт" -ын хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.11.18 0.02 мб
2 2021-2022 onii BSA huwaari.xlsx 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын БСА-ЯВЦ-II хамгаалалтанд орох оюутны нэрс, хуваарь. Э.Саранцэцэг 2021.10.20 0.02 мб
3 2020-21 оны хавар Үйлдвэрлэлийн дадлага хамгаалах ... 2020-2021 оны хичээлийн жилийн "Үйлдвэрлэлийн дадлага" хамгаалуулах хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.09.12 0.02 мб
4 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намар (2).xlsx ... 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд зарлагдсан сэдэв Э.Саранцэцэг 2021.09.08 0.04 мб
5 Бакалаврын судалгааны ажлын үечилсэн төлөвлөгөөний ... 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд БСА-ын "Үечилсэн төлөвлөгөө" Э.Саранцэцэг 2021.09.08 0.02 мб
6 Оюутны дэвшүүлсэн сэдэв.xlsx 2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улирал Э.Саранцэцэг 2021.08.20 0.01 мб
7 2020-2021-хавар-удирдагч-нарийн-мэдээлэл.xlsx ... Удирдагчийн мэдээлэл. Э.Саранцэцэг 2021.08.16 0.02 мб
8 МКУТ-ийн LaTeX загвар үйлдвэрийн дадлага, ... МКУТ-ийн LATEX Үйлдвэрийн дадлага болон диплом бичих загвар Э.Саранцэцэг 2021.08.16 0.42 мб
9 Дадлагын гуравласан гэрээ (4).doc Үйлдвэрийн дадлагын гурвалсан гэрээ Э.Саранцэцэг 2021.05.19 0.06 мб
10 Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж.docx 2020-2021 оны хаврын улирал " Үйлдвэрийн дадлагын удирдамж" Э.Саранцэцэг 2021.05.19 0.04 мб
11 Жинхэнэ хамгаалалт хуваарь.xlsx Жинхэнэ хамгаалалтын хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.05.06 0.07 мб
12 Урьдчилсан хамгаалалт хуваарь.xlsx 2021 оны хаврын улирал Урьдчилсан хамгаалалт хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.04.21 0.07 мб
13 ЯВЦ2 хуваарь.xlsx Бакалаврын судалгааны ажлын ЯВЦ2-ын хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.03.26 0.07 мб
14 Бакалаврын-судалгааны-ажил_заавар.pdf Бакалаврын судалгааны ажил сонгох, гүйцэтгэх, хамгаалахад анхаарах зүйлс. Н.Оюундарь 2021.03.23 0.62 мб
15 Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж.docx 2020-2021 оны намрын улирлын Үйлдвэрийн дадлагын удирдамж Э.Саранцэцэг 2021.02.05 0.04 мб
16 Хуанли.JPG 2020-2021 оны "Бакалаврын судалгааны ажлын" Хуанли Э.Саранцэцэг 2021.02.04 0.13 мб
17 Бакалаврын судалгааны ажлын үечилсэн төлөвлөгөөний ... 2020-2021 оны хичээлийн жил "Үечилсэн төлөвлөөний загвар" Э.Саранцэцэг 2021.02.04 0.02 мб
18 2020-2021 диплом.xlsx 2020-2021 оны хаврын улирал "Бакалаврын судалгааны ажлын" дэвшүүлсэн сэдвүүд Э.Саранцэцэг 2021.02.04 0.15 мб
19 Оюутанд 2020-2021 оны хаврын улирал.xlsx Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн оюутан Бакалаврын судалгааны ажлын сэдэв дэвшүүлэх загвар. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Бакалаврын судалгааны ажил сонгон гүйцэтгэх оюутнууд дараах загварын дагуу өөрсдөө сэдэв дэвшүүлж болно. Сэдэв хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 01 сарын 31-ийг дуустал Хүлээн авах хаяг: assistant2_dics@seas.num.edu.mn Жич: Хүснэгтийн талбаруудыг бүрэн бөглөсөн байх. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Н.Оюундарь 2020.08.18 0.01 мб
20 Үйлдвэрлэлийн дадлага Гарын авлага.pdf Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим 2019-2020 оны хичээлийн жил Хаврын улирал Үйлдвэрлэлийн дадлагын гарын авлага Н.Оюундарь 2020.05.14 0.59 мб

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр