Тэнхимийн эрхлэгч

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Өрөө дугаар:3А-212 тоот
Өрөөний утас:75754400-3400

Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Өрөө дугаар:3А-204 тоот
Өрөөний утас:75754400-3404

Зөвлөх профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх профессор
Өрөө дугаар:3А-202 тоот
Өрөөний утас:75754400-3402

Дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:IIIA-105
Өрөөний утас:75754400-3401
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3A-104
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
И-мэйл:ankhaa8@gmail.com
Өрөө дугаар:3А-206 тоот
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3А-225 тоот
Өрөөний утас:75754400-3403
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:226
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3A-101
Өрөөний утас:75754400-3408
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3А-204 тоот
Өрөөний утас:75754400-3404
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3А-226 тоот
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3А-206 тоот
Өрөөний утас:75754400-3402
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3А-225 тоот
Өрөөний утас:75754400-3403
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3А-105 тоот
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3a-206
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Чөлөөтэй байгаа.
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3А-202 тоот
Өрөөний утас:75754400-3402

Ахлах багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:3А-206 тоот
Өрөөний утас:75754400-3410
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:3А-202 тоот
Өрөөний утас:75754400-3402
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Чөлөөтэй байгаа.
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:3A-225
Өрөөний утас:75754400-3403
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:3А-226 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш

Багш

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Чөлөөтэй байгаа.
Өрөө дугаар:3А-201
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Багш 40%
Өрөө дугаар:3а-225 тоот
Өрөөний утас:75754400-1150
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3А-204 тоот
Өрөөний утас:75754400-3404
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3А-202 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3А-213 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3А-202 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3А-206 тоо
Өрөөний утас:75754400-3410
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3А-101 тоот
Өрөөний утас:75754400-3408
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3А-225 тоот
Өрөөний утас:75754400-3403
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3A-213 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Багш
Өрөө дугаар:3A-226 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3A-101
Өрөөний утас:75754400-3408
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:3A-104 тоот

Дадлагажигч багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дадлагажигч багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Дадлагажигч багш

Тэнхимийн туслах

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах
Өрөө дугаар:3А-211 тоот
Өрөөний утас:75754400-3400
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах
Өрөө дугаар:3А-211 тоот
Өрөөний утас:3400

Гэрээт Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Профессор
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Профессор
Өрөө дугаар:3A-122 тоот Авай студи

Лаборант

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:3A-107
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:3А-202 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:3А-222 тоот
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:3А-107 тоот

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр