Д. Гармаа “Криптографын үндэс” сурах бичиг шинээр хэвлэгдлээ.
2022.09.19
Өнөө үед бүх төрлийн мэдээлэл цахим хэлбэрт шилжиж байгаатай уялдан мэдээллийн аюулгүй байдалыг хангах, мэдээллийг нууцлан хадгалах, нууцлалыг тайлах нь улс орны аюулгүй байдлын нэг чухал асуудал болж компютерын ухаан, мэдээллийн технологийн чиглэлээр сургалт явуулдаг их дээд сургуульд Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал хамгаалалт хичээлүүдийг тухайлбал Криптографын хичээлийг судладаг болсон.
Үзсэн : 185
дэлгэрэнгүй

Хэв танилтын үндэс
2021.09.28
Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн дэд профессор, доктор Б.Сувдаа "Хэв танилтын үндэс" лабораторийн гарын авлагаа хэвлүүлсэн байна. Хэв танилтын үндэс хичээлийг судалж байгаа, энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийх сонирхолтой, бакалавр, магистрын түвшний оюутнуудад уг гарын авлагыг санал болгож байна.
Үзсэн : 424
дэлгэрэнгүй

Профессор Д.Гармаа "Алгоритмчлал ба програмчлал" номын VII хэвлэл
2021.03.26
Энэхүү ном нь Манай улсын Байгалийн ба инженерчлэлийн ухаан, Компьютерийн ухаан, Мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг их дээд сургуулиудын Алгоритмын үндэс, Алгоритм, програмчлалын үндэс хичээлүүдийн хөтөлбөр болон дэлхийн улс орнуудын их дээд сургуулиудад ашиглаж байгаа компьютерийн алгоритмын болон програмчлалын хэлний сонгодог сурах бичгүүдийн агуулга дээр тулгуурлан их, дээд сургуулийн багш нар, судлаачид, оюутнуудад зориулан бичсэн Алгоритмчлал ба програмчлал номын 7 дахь удаагийн хэвлэл юм.
Үзсэн : 711
дэлгэрэнгүй

Адууны тамганы дүрсийн судалгаа, ангилал
2019.12.10
Зохиогч: Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн дэд профессор, доктор П.Гантуяа
Үзсэн : 1543
дэлгэрэнгүй

Д. ГАРМАА АЛГОРИТМЧЛАЛ БА ПРОГРАМЧЛАЛ
2018.10.31
Энэхүү ном нь Манай улсын Байгалийн ба инженерчлэлийн ухаан, Компьютерийн ухаан, Мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг их дээд сургуулиудын Алгоритмын үндэс, Алгоритм, програмчлалын үндэс хичээлүүдийн хөтөлбөр болон дэлхийн улс орнуудын их дээд сургуулиудад ашиглаж байгаа компьютерийн алгоритмын болон програмчлалын хэлний сонгодог сурах бичгүүдийн агуулга дээр тулгуурлан их, дээд сургуулийн багш нар, судлаачид, оюутнуудад зориулан бичсэн Алгоритмчлал ба програмчлал номын 6 дахь удаагийн хэвлэл юм.
Үзсэн : 5388
дэлгэрэнгүй

Д. ГАРМАА ҮЙЛДЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
2018.10.31
Сүүлийн жилүүдэд хэрэглээний математикийн нэгэн салбар ухаан үйлдлийн шинжилгээг байгаль, нийгмийн судалгаа шинжилгээнд ялангуяа бизнесийн үйл ажиллагаанд өргөн хэрэглэх болсонтой холбогдож Үйлдлийн шинжилгээ хичээлийг дэлхийн улс орны их дээд сургуулийн хэрэглээний математик, програм хангамж, бизнесийн чиглэлийн мэргэжлийн оюутнууд өргөн судалж байна.
Үзсэн : 2243
дэлгэрэнгүй

Профессор С.Уянга, Системийн шаардлагын шинжилгээ
2017.07.26
С.Уянга, Системийн шаардлагын шинжилгээ Мэдээллийн систем байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны хэвийн бөгөөд найдвартай байдлыг хангах, шийдвэр гаргах бүх түвшинд шаардлагатай мэдээ мэдээллийг боловсруулах нь тухайн мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт, боломжоос шууд хамаардаг. Мэдээллийн системийн боломж, чадавхи нь тухайн систем байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны болон ...
Үзсэн : 3948
дэлгэрэнгүй

Профессор С.Уянга, Системийн шинжилгээ ба зохиомж
2017.01.30
“Системийн шинжилгээ ба зохиомж” сурах бичгийг 2005 оноос хойш манай улсын мэдээллийн технологи, компьютерийн ухааны чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг бүх их дээд сургуулийн компьютерийн ухаан, мэдээллийн систем, мэдээллийн технологи, программ хангамж зэрэг хөтөлбөрийн “Мэдээллийн системийн үндэс”, “Системийн шинжилгээ ба зохиомж”, “Мэдээллийн системийн менежмент” зэрэг мэргэжлийн суурь болон заавал судлах хичээлүүдээс гадна мэдээллийн технологийн ерөнхий эрдмийн хичээлд ашиглаж байна.
Үзсэн : 3921
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр