Тэнхимийн эрхлэгч

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 229
Өрөөний утас:77307730-3603

Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 229
Өрөөний утас:77307730-3603
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 229
Өрөөний утас:77307730-3603

Дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 118
Өрөөний утас:77307730-3606
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 315
Өрөөний утас:77307730-3600
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 216
Өрөөний утас:77307730-3602
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 208
Өрөөний утас:77307730-3604
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:315
Өрөөний утас:3600
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 209
Өрөөний утас:77307730-3601
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:3A-207
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 208
Өрөөний утас:77307730-3604
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 207
Өрөөний утас:77307730-2458
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 208
Өрөөний утас:77307730-3604
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:209
Өрөөний утас:77307730-3601
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 208
Өрөөний утас:77307730-3604
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 209
Өрөөний утас:77307730-3601

Зөвлөх дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх дэд профессор
Advisory assistant professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 209
Өрөөний утас:77307730-3601
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх дэд профессор
Advisory assistant professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 208
Өрөөний утас:77307730-3604
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх дэд профессор
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 209
Өрөөний утас:77307730-3601

Ахлах багш

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Senior lecturer
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 208
Өрөөний утас:77307730-3604
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Senior lecturer
Вэб сайт:www.galaa.mn
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 207
Өрөөний утас:77307730-2458
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Senior lecturer
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 207
Өрөөний утас:77307730-2458
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Senior lecturer
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 216
Өрөөний утас:77307730-3602

Багш

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Lecturer
Өрөө дугаар:208
Өрөөний утас:75754400-3604
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Teacher
Өрөө дугаар:232
Өрөөний утас:77307730-3606
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Teacher
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 207
Өрөөний утас:77307730-3605
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Lecturer
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Teacher
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 207
Өрөөний утас:77307730-2458

Тэнхимийн туслах

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах
Administrative assistant
Өрөө дугаар:315
Өрөөний утас:77307730-3600
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах

Бусад

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Бусад
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 216
Өрөөний утас:77307730-3602

Гэрээт Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Профессор
Contractual professor
Өрөө дугаар:хичээлийн III байр 208
Өрөөний утас:77307730-3604

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр 315 тоот
: assistant1_dam@seas.num.edu.mn, dep-am@seas.num.edu.mn
: 77307730-3600