Хэрэглээний математикийн тэнхимийн танилцуулга
2014.10.01
Хэрэглээний математикийн тэнхимийн анхны эх суурь нь 1962 оноос тооцон бодох математикийн чиглэлээр тавигдаж эхэлсэн бөгөөд нь 1993 оноос Дифференциал тэгшитгэл, тооцон бодох математикийн тэнхим нэртэйгээр бие даасан тэнхим, 1996 онд одоогийн  Хэрэглээний математикийн тэнхим гэсэн нэртэйгээр байгуулагдсан. МУИС-ийн шинэчилсэн бүтцийн өөрчлөлтийн дагуу Хэрэглээний математикийн тэнхимд өмнө нь байсан ...
Үзсэн : 3752
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр 315 тоот
: assistant1_dam@seas.num.edu.mn, dep-am@seas.num.edu.mn
: 77307730-3600