Файлын нэр Тайлбар Оруулсан Огноо Файлын
хэмжээ
1 Электроник.jpg Электроник хөтөлбөрийн танилцуулга. Н.Баярсайхан 2022.05.13 0.39 мб
2 Сүлжээний технологи.jpg Сүлжээний технологи хөтөлбөрийн танилцуулга. Н.Баярсайхан 2022.05.13 0.64 мб
3 Сэргээгдэх эрчим хүч.jpg Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер хөтөлбөрийн танилцуулга. Н.Баярсайхан 2022.05.13 0.39 мб
4 Компьютерийн сүлжээ.jpg Компьютерийн сүлжээний инженер хөтөлбөрийн танилцуулга Н.Баярсайхан 2022.05.13 0.48 мб
5 Олимпиад ЭШХ эмхтгэл.pdf Электроникийн улсын XVIII олимпиадын оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл Н.Баярсайхан 2022.05.06 14.26 мб
6 2021-ЭШХ-эмхэтгэл.pdf 2021 оны оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл Н.Баярсайхан 2022.05.03 4.45 мб
7 2022-ЭШХ-эмхэтгэл-5.3.pdf 2022 оны оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл Н.Баярсайхан 2022.05.03 3.51 мб
8 mod_ELEC_2021.png Электроник хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөөний уялдаа мод Н.Баярсайхан 2022.02.10 0.98 мб
9 mod_HT_2021.png Сүлжээний технологи хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөөний уялдаа мод Н.Баярсайхан 2022.02.10 1.01 мб
10 mod_SEH_ed_20210907.png Сэргээгдэх эрчим хүч хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөөний уялдаа мод Н.Баярсайхан 2022.02.10 0.23 мб
11 mod_KS_ed.png Компьютерийн сүлжээ хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөөний уялдаа мод Н.Баярсайхан 2022.02.10 0.26 мб
12 Мэргэжлийн удиртгал.png Компьютерийн сүлжээ хөтөлбөрийн мэргэжлийн удиртгал хичээл гүйцэтгэх үйл явцын зураглал Н.Баярсайхан 2021.10.21 0.07 мб
13 Төслийн ажил.png Компьютерийн сүлжээ хөтөлбөрийн төслийн ажил хичээл гүйцэтгэх үйл явцын зураглал Н.Баярсайхан 2021.10.21 0.08 мб
14 Хамгаалалтын тов ЭХИТ 2021.03 сар.xlsx 2020-2021 оны хаврын улирлын Бакалаврын судалгааны ажил болон төслийн ажлын хамгаалалтын тов. Н.Баярсайхан 2021.03.24 0.01 мб
15 Бакалаврын судалгааны ажлын сэдвүүд.docx 2020-2021 оны хаврын улиралд дэвшүүлж буй Бакалаврын судалгааны ажлын сэдвүүд Н.Баярсайхан 2021.02.19 0.02 мб
16 Төслийн ажлын сэдвүүд.docx 2020-2021 оны хаврын улиралд дэвшүүлж буй Төслийн ажлын сэдвүүд Н.Баярсайхан 2021.02.18 0.02 мб
17 Судалгааны ажлын төлөвлөгөөний загвар.docx ... Бакалаврын судалгааны ажил болон төслийн ажлын төлөвлөгөөний загвар Н.Баярсайхан 2020.03.02 0.02 мб

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dece@seas.num.edu.mn
: 7575-4400 /3300/