Тэнхимийн эрхлэгч

Эрдмийн зэрэг:Шинжлэх ухааны доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 311 тоот
Өрөөний утас:7575- 4400 /3344/

Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 106 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/

Дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 228 тоот
Өрөөний утас:75754400-3306
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 118 тоот
Өрөөний утас:7575-4400-/3300/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 228 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3306/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 228 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3301/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
ХШУИС-ийн захирал
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 201 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3102/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 311 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 102 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3305/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 311 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3308/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 311 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3308/

Зөвлөх дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх дэд профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III-101 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3333/

Ахлах багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 118 тоот
Өрөөний утас:7575-4400-/3305/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 228 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 311 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3344/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 121 тоот
Өрөөний утас:7575-4400-/3300/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 118 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 121 тоот
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 101 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 311 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 228 тоот
Өрөөний утас:7575-4400-/3303/
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 311 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3308/

Багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Багш
Чөлөөтэй байгаа
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 228 тоот
Өрөөний утас:7575-4400-/3303/
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
чөлөөтэй байгаа
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 102 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3305/
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 102 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3303/
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 121 тоот
Өрөөний утас:7575-4400-/3300/
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 106 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/

Дадлагажигч багш

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Дадлагажигч багш
Чөлөөтэй байгаа
Өрөө дугаар:Хичээлийн III-127 тоот
Өрөөний утас:75754400-3300
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Дадлагажигч багш
Чөлөөтэй байгаа
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 123 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/

Тэнхимийн туслах

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 223 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3300/

Гэрээт Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 101 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3333/
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 101 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3333/

Гэрээт Дэд Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Дэд Профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 102 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3305/

Лаборант

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 129 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 123 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Чөлөөтэй байгаа
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 127 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 123 тоот
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 120 тоот
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 127 тоот
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 126 тоот
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 133 тоот

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dece@seas.num.edu.mn
: 7575-4400 /3300/