Тэнхимийн эрхлэгч

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Өрөө дугаар:III-312
Өрөөний утас:75754400-3200

Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Professor
Өрөө дугаар:III-302б
Өрөөний утас:75754400-3215
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Professor
Өрөө дугаар:I-131
Өрөөний утас:75754400-3206

Дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Өрөө дугаар:III-312
Өрөөний утас:75754400-3212
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:I-127
Өрөөний утас:7575-4400-3201
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:Номын сан 511
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Өрөө дугаар:III-316
Өрөөний утас:75754400-3216
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Өрөө дугаар:III-316
Өрөөний утас:75754400-3216
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Өрөө дугаар:III-316
Өрөөний утас:75754400-3216
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Өрөө дугаар:I-326
Өрөөний утас:75754400-2434
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate professor
Өрөө дугаар:III-316
Өрөөний утас:75754400-3216
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:I-236
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:III-312

Ахлах багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш

Багш

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Lecturer
Өрөө дугаар:III-316
Өрөөний утас:75754400-3216

Тэнхимийн туслах

Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах
Вэб сайт:seas.num.edu.mn
Өрөө дугаар:III-312
Өрөөний утас:7575-4400-3200

Бусад

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Бусад
Өрөө дугаар:I-326
Өрөөний утас:75754400-2434

Гэрээт Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Профессор
Өрөө дугаар:ЦСТ

Лаборант

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Номын сан-506
Өрөөний утас:3212
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:ЦСТ
Өрөөний утас:75754400-3200
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:Номын сан 615

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн IIIа байр, 312 тоот
: 75754400-3200