INTENSE

Украин дахь INTENSE үндэсний хөтөлбөр


Украин Улсын ШУА-ийн харъяа Карпатын Экологийн Хүрээлэн болон Харкив В.Н.Каразины нэрэмжит Улсын Их Сургууль нь хамтарсан докторын хөтөлбөрийг боловсруулж, хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурснаар буюу 2019 оны 11-р сарын 07-нд Украин дахь INTENSE үндэсний хөтөлбөрийг байгуулсан. Тус INTENSE үндэсний хөтөлбөрт Украин улсын бусад их дээд сургуулиуд хамтрах эсэх нь хэлэлцээрийн шатанд явж байна. Үүсгэн байгуулагч гишүүд нь INTENSE сургуулийн хүрээнд хамтарч ажиллах цар хүрээг илүү нарийвчлан авч үзэж, олон улсын INTENSE сүлжээтэй харилцаагаа албан ёсны болгох чиглэлээр ажиллаж байна. 

 

 INTENSE