INTENSE


Нээлттэй шинжлэх ухааны бага хурал 'Еврази даяар нийгэм-экологийн уян хатан байдал: тогтвортой байдлын шилжилтийн инноваци' Вьетнамын Ханой хотод 2020 оны 4-р сарын 16-18-нд болно .

Чуулган нь Еврази даяар нийгэм-экологийн уян хатан байдлыг үнэлэх бөгөөд тогтвортой шилжилтийн явцад байгаль орчны бодлого, менежмент, технологийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, ашиглахад онцгой анхаарал хандуулах болно.

Энэхүү хурлыг Вьетнамын Ханой Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Байгаль орчны шинжлэх ухаан, технологийн сургууль Erasmus+ CBHE INTENSE - Байгаль орчны бодлого, менежмент, технологийн докторын нэгдсэн хөтөлбөр (http://intense.network/) төслийн хүрээнд  Эстонийн ХАА шинжлэх ухааны их сургууль, Хо Ши Мин хотын Байгалийн нөөц ба хүрээлэн буй орчны их сургуультай хамтран зохион байгуулж байна.

Хурлын хамгийн сүүлийн үеийн шинэчлэл,  материал илгээх, бүртгэх журмыг хурлын вэбсайтаас авах боломжтой.

 

СУДАЛГАА БА ЗОРИЛГО

Сүүлийн жилүүдэд нийгэм-экологийн уян хатан байдлын тухай ойлголт нь гамшгийн чиглэлээр ажиллаж буй эрдэмтэн, дадлагажигчдын хувьд чухал ойлголт болж хөгжсөн. Энэхүү хувьсал нь олон янзын салбаруудын нийгэм, хүрээлэн буй орчинтойгоо хэрхэн харьцаж байгааг цогцоор нь ойлгох сонирхол нэмэгдэж байгааг харуулж байна.

Янз бүрийн салбарын эрдэмтэд бэлэн байдалд хаана хөрөнгө оруулах тухай макро түвшний бодлогын шийдвэрийг удирдан чиглүүлэх, гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг хязгаарлах, хурдан сэргэлтийг хангахад аль систем хамгийн сайн ажиллаж байгааг хэмжих уян хатан тогтолцоог боловсруулсан. Гэсэн хэдий ч уян хатан чанарыг юуг багтаасан, түүнийг хэрхэн хэмжих талаар ялгаатай ойлголтууд байдаг. Уян хатан байдлын төлөө олон хүчин чармайлт гаргасан боловч түүний үзэл баримтлалын хил хязгаар, хэмжих хэрэгслийн талаар нэгдсэн ойлголтгүй байгаа нь уян хатан байдлын хөтөлбөрийн үр дүн, үр нөлөөг харуулахад хэцүү болгодог.

Чуулганы зорилго нь байгаль орчны бодлого, менежмент, технологийн инновацийг боловсруулж хэрэгжүүлэх Европын туршлагыг сурталчлах замаар тогтвортой байдлын шилжилтийн инновацийн хувьд нийгэм-экологийн уян хатан байдлыг дэмжих явдал юм. Бүр тодруулбал, энэхүү хурлаар дараах чиглэлүүдийг хөндөж байна.

  • Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийгмийн уян хатан байдал
  • Нийгэм-экологийн уян хатан байдлыг үнэлэх үзүүлэлтүүд
  • Бодлогын шинэчлэл
  • Удирдлагын инноваци
  • Технологийн шинэчлэл
  • Бага хурлын бүс нутгийн анхаарлын төвд байгаа нийгэм-экологийн тогтвортой байдалд хамаатай бусад сэдвүүд.
 

KEYNOTE SPEAKERS

Raimonds Ernšteins (University of Latvia), Ruben Mnatsakanian (Central European University, Austria/Hungary), Hans-Peter Nachtnebel (University of Natural Resources and Life Sciences, Austria), Altansukh Ochir (National University of Mongolia), Kalev Sepp (Estonian University of Life Sciences, Estonia), Nguyen Thi Van Ha Ho Chi Minh City University for Natural Resources and Environment, Vietnam), Nghiem Trung Dung (Hanoi University of Science and Technology, Vietnam) and Nguyen Thi Anh Tuyet (Hanoi University of Science and Technology, Vietnam)

 

CALL FOR SESSIONS & PAPERS

We are calling for paper proposals addressing the conference theme, where relevant, in a broader international context, or based on local case studies.

We welcome proposals for individual paper presentations which will be clustered in sessions of related research questions by the conference organization. Proposals with an abstract of max. 400 words can be submitted via the online submission system available from the site.

The call for sessions and papers is open until March 12, 2020. All submissions will be reviewed by the conference organizers. The decision on acceptance will be communicated by March 15, 2020.

 

Практик мэдээлэл

Хурлын бүртгэлийн хураамж нь ЭЗХАХБ-ын орнуудаас ирж буй оролцогчдын хувьд 50 евро, ЭЗХАХБ-ын гишүүн бус орнуудын оролцогчдод үнэ төлбөргүй байдаг. Бүртгэлийн хураамжид хурлын хөтөлбөр, хурлын цахим материал, бүх хуралыг үзэх, кофены завсарлага орно. Чуулганы аялал, хурлын оройн хоолонд нэмэлт төлбөр төлөх болно.

Оролцогчид аялал, байрны зардлаа өөрсдөө даах болно.

Хурлын байр бол Ханой Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, 1 -р Дай Ко Вьетнамын зам, Ханой, Вьетнам.

Logistics is available at Supported information.

Hanoi, the thousand-year-old cultural capital of Vietnam, is the centre of culture and politics of the country with preferential natural landscapes as well as the historical monuments, the intangible cultural heritage such as Ca Tru singing, etc. All of them have created the unique attraction of Hanoi. Since the country innovation, Hanoi tourism has been increasingly developed with many different types of tourism. Hanoi tourism is supported by high quality infrastructure, diversity of hotels from 2 stars to 5 stars, restaurant systems with Asia and Western dishes, etc. Hanoi is the transhipment of international tourists coming to Vietnam. The number of international as well as domestic tourists visiting Hanoi annually increases.

 

ЧУУЛГАНЫ УДИРДАХ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО

Nghiem Trung Dung, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam; Nguyen Thi Anh Tuyet, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam; Nguyen Thị Van Ha, Ho Chi Minh City University for Natural Resources and Environment, Vietnam; Kalev Sepp, Estonian University of Life Sciences (the conference co-chair); Raimonds Ernšteins, University of Latvia, Latvia; Anton Shkaruba, Estonian University of Life Sciences; Hans-Peter Nachtnebel, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

 INTENSE