INTENSE

Нээлттэй шинжлэх ухааны бага хурал ‘Smart Green & Smart Blue’


SMART

Open Science Conference ‘Smart Green & Smart Blue: exploring nature-based solutions and ecosystem services approaches in environmental management, planning & policy’ took place in Lviv on 7-9 November 2019.

Чуулга уулзалт нь хот, нутаг дэвсгэрийн тогтвортой байдлыг хангах ухаалаг ногоон, ухаалаг цэнхэр шийдлүүдийг авч үзсэн бөгөөд бодлого, менежмент, технологийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, ашиглахад онцгой анхаарал хандуулсан болно.

The conference was organised by Institute of  Ecology of the Carpathians of the National Academy of Sciences, Ukraine under the project Erasmus+ CBHE INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology (http://intense.network/) with support from Lviv City Council, and in cooperation with Estonian University of Life Sciences, Kharkiv V.N. Karazin National University and Odessa State Environmental University.

Энэхүү хурлыг Украйны Үндэсний Шинжлэх Ухааны Академийн Карпатын Экологийн хүрээлэн, Эразмус+ CBHE INTENSE - Байгаль орчны бодлого, менежмент, технологийн докторын нэгдсэн хөтөлбөр (http://intense.network/) төслийн хүрээнд Львовын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулав. Хотын зөвлөл, Эстонийн Амьдралын шинжлэх ухааны их сургуультай хамтран Харьков В.Н Каразин үндэсний их сургууль, Одесса мужийн байгаль орчны их сургууль.

Хурлын хамгийн сүүлийн үеийн шинэчлэл, материал илгээх, бүртгэх журмыг хурлын вэбсайтаас авах боломжтой.

 

СУДАЛГАА БА ЗОРИЛГО

XXI зуун бол хотын эрин үе юм. 1800 онд дэлхийн хүн амын ердөө 2 хувь нь хот суурин газарт амьдарч байсан бол 1900 онд 15 хувь, 2000 онд 47 хувь байсан бол 2050 он гэхэд 75 хувь нь "чухал үе" -ийг давах магадлалтай. Хэдийгээр хотууд ердөө 3 хувийг эзэлдэг. Дэлхийн нөөцийн хэрэглээ, хүлэмжийн хийн ялгарлын 75 гаруй хувийг тэд эзэлдэг (UNEP 2013). Өсөн нэмэгдэж буй хот суурин газрын дэлхийн өөрчлөлт, байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн үндсэн сорилтуудын өмнө тогтвортой хөгжил, уян хатан байдал нь Европ болон бусад хотуудын стратегийн асуудал болоод байна. Хэдийгээр хотууд нь тогтвортой байдлын асуудлуудын ихэнх нь үндэслэгддэг газар боловч тогтвортой байдлыг хангах үндсэн сорилтуудыг шийдвэрлэхийн тулд тэдгээрийг засаглалын зохистой түвшин гэж үздэг.

Байгаль, экосистемийн хүчийг ашиглан нийгмийн шаардаж буй бараа, үйлчилгээг хүргэхийн тулд хотуудад инженерчлэл хийсэн боловч оролцоотойгоор бус харин байгальтай хамтран ажиллах нь техникийн дэд бүтцийн өөр хувилбар болох бодлого, судалгаа, хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татаж эхэлжээ.  Байгальд суурилсан шийдлүүд (NbS) нь эдгээр сорилтуудыг даван туулах, уян хатан, тогтвортой хотыг хөгжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой юм. Тэд үерийн шугам бий болгох, хэт халалтыг бууруулах, агаарын бохирдлыг шингээх, биологийн олон янз байдлыг сайжруулах, сэтгэцийн болон бие бялдрын эрүүл мэндийг сайжруулах, хот суурин газрын амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх орчин бий болгох зэрэг эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны ашиг тусыг нэгэн зэрэг өгөх боломжтой. Чуулганы зорилго нь ухаалаг хотуудад зориулсан байгалийн баазын шийдэл (NbS) боловсруулах, хэрэгжүүлэх Европын туршлагыг сурталчлах замаар хотын болон хот орчмын тогтвортой амьжиргааг дэмжих явдал юм. Бүр тодруулбал, хурал дараахь чиглэлүүдийг хөндөж байна.

 • Байгальд суурилсан шийдлээр хотын нөхөн сэргээлт
 • Хот суурин газрын сайн сайхан байдлыг сайжруулах байгалийн гаралтай шийдлүүд
 • Физик төлөвлөлт, ландшафтын архитектурын ногоон, цэнхэр дэд бүтэц
 • Усны сав газрын олон үйлдэлт менежмент, экосистемийг сэргээх
 • Бодис ба энергийн хэрэглээний тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх байгалийн гаралтай шийдлүүд
 • Экосистемийн даатгалын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх байгалийн гаралтай шийдлүүд
 • Байгальд суурилсан шийдлээр дамжуулан нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх
 • Ногоон (био суурь, дугуй гэх мэт) хотуудын эдийн засаг, нутаг дэвсгэрийн уян хатан байдал
 • Төлөвлөлт, байгаль орчны менежментэд соёлын үнэт зүйлс, экосистемийн үйлчилгээг нэгтгэх
 

ИЛТГЭЛИЙН ТҮЛХҮҮР ҮГ

Раймондс Эрнштейнс (Латвийн их сургууль), Ярослав Хеник (Украйны ойн үндэсний их сургууль), Аттила Катона (Төв Европын их сургууль, Австри/Унгар), Виктар Киреу (Санкт-Петербургийн их сургууль, Орос), Оксана Марыскевич (Экологийн хүрээлэн) Карпатчууд, Украйн), Ханс-Питер Нахтнебел (Байгалийн нөөц ба амьдралын шинжлэх ухааны их сургууль, Австри), Тх Ван Ха Нгуюн (Байгалийн нөөц ба хүрээлэн буй орчны их сургуулийн Хо Ши Михн их сургууль, Вьетнам), Алтансүх Очир (МУИС), Калев Сепп (Эстонийн Амьдралын Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Эстон), Володимир Жык (Львов Политехникийн Үндэсний Их Сургууль, Украйн)

 

CALL FOR SESSIONS & PAPERS

Бид хурлын сэдвийг хөндсөн, олон улсын хэмжээнд илүү өргөн хүрээнд эсвэл орон нутгийн кейс судалгаанд үндэслэсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэг санал болгож байна.

Хурлын байгууллагаас холбогдох судалгааны асуултуудын хуралдаанд оруулах илтгэл хэлбэрээр бие даасан танилцуулга хийх саналыг хүлээн авч байна. 

Хурал, илтгэлийн дуудлага 2019 оны 10 -р сарын 15 хүртэл үргэлжлэх бөгөөд бүх материалыг хурлын зохион байгуулагчид хянана. Хүлээн авах тухай шийдвэрийг 2019 оны 10 -р сарын 22 -ны дотор мэдээлнэ.

 

Практик мэдээлэл

Хурлын бүртгэлийн хураамж нь ЭЗХАХБ-ын орнуудаас ирж буй оролцогчдын хувьд 50 евро, ЭЗХАХБ-ын гишүүн бус орнуудын оролцогчдод үнэ төлбөргүй байдаг. Бүртгэлийн хураамжид хурлын хөтөлбөр, хурлын цахим материал, бүх хурал, кофены завсарлага зэргийг үзэх боломжтой. Чуулганы аялал, хурлын оройн хоолонд нэмэлт төлбөр төлөх болно.

Оролцогчид аялал, байрны зардлаа өөрсдөө даах болно.

Хурлын болбх газар бол Львов хотын захиргаа.

Өнөө үед Львов бол эрч хүчтэй, загварлаг газар бөгөөд хотын амралтаараа тэргүүлж буй хот бөгөөд олон улсын томоохон нисэх онгоцны буудалтай Минск руу аялах нь урьд өмнө байгаагүй хялбар болсон. Аялал жуулчлал, зочид буудлын дэд бүтэц 2012 оны Европын хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээний бэлтгэл ажлын үеэр томоохон шинэчлэлт хийгдсэн бөгөөд хөгжүүлэлт нь үргэлжилж байна.

 

ХУРАЛЫН УДИРДАХ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО

Николай Козловский, Үндэсний Шинжлэх Ухааны Академийн Карпатын Экологийн хүрээлэн, Украйн (хурлын даргалагч), Калев Зепп, Эстоны Амьдралын Шинжлэх Ухааны Их Сургууль (хурлын дарга); Сергей Степаненко, Одесса мужийн Байгаль орчны их сургууль, Украйн (хурлын даргалагч); Раймондс Эрнштейнс, Латви улсын их сургууль, Латви; Аттила Катона, Төв Европын их сургууль, Австри/Унгар; Оксана Марыскевич, Үндэсний Шинжлэх Ухааны Академийн Карпатын Экологийн хүрээлэн, Украйн; Антон Шкаруба, Эстоны Амьдралын Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Ирина Шпакивска, Украйны Шинжлэх Ухааны Академийн Карпатын Экологийн хүрээлэн, Украйн; Ханна Титенко, Харьков В.Н. Каразины нэрэмжит үндэсний их сургууль, Украйн

 

ХУРАЛЫГ БАТЛАХ:

 

ЧУУЛГАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • Хурлын хөтөлбөр
 • Хураангуй ном

 INTENSE