INTENSE

Усны инновацийн талаархи Эстон дахь зуны сургууль


Зуны сургууль 'WIN! Усны инноваци: бодлого, менежмент, судалгаа 'нь ERASMUS+ төслийн' Байгаль орчны бодлого, менежмент, технологийн нэгдсэн докторын хөтөлбөр-INTENSE 'төслийн хүрээнд 2019 оны 8-р сарын 11-24-ний өдрүүдэд Тарту (Эстони) Их Сургуульд боллоо. EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP.

Тус сургуульд янз бүрийн орны 30 магистр, доктор, докторант, судлаачид хамрагдсан. Энэхүү факультетэд Австри, Эстони, Унгар, Латви улсын мэргэжилтнүүд багтжээ.

Интерактив хуралдаан, хээрийн аялал, бүлгийн ажил нь оролцогчдод ус, намгархаг газар, далайн эрэг орчмын экосистем, тэдгээрийн тогтвортой ашиглалтын талаар төсөл, судалгааны туршлага өгөх, шинэлэг, шинэлэг арга барил, арга зүйд анхаарлаа хандуулах зорилготой байв. Сургуулийн хөтөлбөр (Хөтөлбөр, хуваарь) нь Баруун ба Умард Эстони руу хийсэн аялал, оролцогчид Алам-Педжа, Тудусоо, Сирцигийн байгаль хамгаалах газар, Лахема үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Парну голын сав газар, Баруун Эстоны эргийн шугам, Кихну арлуудаар зочлох боломжтой байв.

Сургуулийн төгсгөлд оролцогчдод 3 ECTS -т нийцсэн ‘Усны инноваци: бодлого, менежмент, судалгаа’ хичээлийг амжилттай төгссөн тухай сертификат гардуулав.

 INTENSE