INTENSE

Ажлын багц 4. Чанарын баталгаажуулалт ба хяналт


Үндсэн зорилго нь төслийн хэрэгжилт, үр дүнгийн чанарыг баталгаажуулахын тулд зохих арга замуудыг хайж олоход дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. Ажлын багц 4 нь хамтрагч орнуудын чанарын баталгаажуулалттай холбоотой асуудлуудыг тодорхойлох ба чанарын баталгаажуулалт нь зөвхөн цаасан дээрх ажил биш, хариуцлагатайгаар ашиглах, үнэ цэнтэй хэрэгсэл болох юм. Чанарын баталгаажуулалт дээр гаднын мэргэжилтний дэмжлэгийг авч болно.

 INTENSE