INTENSE


БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ

 

INTENSE Хамтрагч орнууд дахь төлөөлөгчид

 

 

Лого Хамтрагч байгууллагууд Холбогдох хүн Төсөлд гүйцэтгэж буй үүрэг Цахим шуудан
P1. Эстон Улсын Хөдөө аж Ахуйн Их Сургууль, Тарту хот, Эстон улс Kalev Sepp

 

Anton Shkaruba

Henri Järv

Төслийн зохицуулагч

 

Дэд зохицуулагч

Төслийн төлөөлөгч

kalev.sepp@emu.ee

 

anton@mespom.eu

henri.jarv@emu.ee

P2. Байгалийн Нөөц, Хүрээлэн Буй Орчны Их Сургууль, Вена хот, Австри улс Hans-Peter Nachtnebel Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч hans_peter.nachtnebel@boku.ac.at
P3. Латви Улсиын Их Сургууль, Рига хот, Латви улс Raimonds Ernsteins Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч raimonds.ernsteins@lu.lv
P5. Oдесс хот дахь Улсын Хүрээлэн Буй Орчны Их Сургууль, Украин улс Oleg Shabliy

 

Kateryna Husieva

Lidiia Popova

Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч

 

INTENSE цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн

INTENSE боловсролын флатпорм хариуцсан мэргэжилтэн

foreign-relations@osenu.org.ua
P6. Харкив В.Н.Каразины нэрэмжит Улсын Их Сургууль, Украин улс Kateryna Utkina Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч kateutkina@gmail.com
P7. Украин улсын ШУА-ийн харъяа Карпатын Экологийн Хүрээлэн, Львов хот, Украин улс Iryna Shpakivska Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч ishpakivska@ukr.net
P8. Монгол Улсыин Их Сургууль, Монгол улс Altansukh Ochir Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч altansukh@seas.num.edu.mn
P9. Ховд Их Сургууль, Монгол улс Bayarhuu Baku Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч bayarhuub@yahoo.com
P10. Ханой хот дахь Шинжлэх Ухаан, Технологийн Nх Сургууль, Вьетнам улс Do Khac Uan Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч uan.dokhac@hust.edu.vn
P11. Хо Чи Мин хот дахь Байгалийн Нөөц, Хүрээлэн Буй Орчны Их Сургууль, Вьетнам улс Thị Vân Hà Nguyễn Орон нутаг дахь төслийн төлөөлөгч ntvha@hcmunre.edu.vn
 

 INTENSE