INTENSE


Вьетнам дахь Үндэсний INTENSE докторын сургууль

Вьетнам дахь Үндэсний INTENSE докторын сургуулийг 2019 оны 11 -р сард (HUST) болон Хо Ши Мин хотын Байгалийн нөөц ба хүрээлэн буй орчны их сургууль (HCMUNRE) санаачилсан(мөн техникийн хувьд ажлаа эхлүүлсэн) бөгөөд 2021 оны 3 -р сарын 26 -нд Ханой Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн гарын үсэг зурсан докторын сургалт, судалгааны хамтын ажиллагааны санамж бичгээр албан ёсоор байгуулагдсан болно.  Вьетнамын бусад их сургуулиудыг тус сургуульд элсүүлэх талаар хэлэлцэж байна. Үүсгэн байгуулагчид нь INTENSE сургууль дээр хамтарч ажиллах илүү нарийвчилсан тогтолцоо, олон улсын INTENSE сүлжээтэй харилцаа холбоогоо албан ёсны болгохоор ажиллаж байна. HUST -ийн INTENSE хөтөлбөрийг Байгаль орчны шинжлэх ухаан, технологийн сургууль (INEST) зохион байгуулдаг бөгөөд HCMUNRE -ийг Байгаль орчны тэнхим хариуцдаг. INTENSE CBHE Erasmus+ төслийн хүрээнд байгаль орчны чиглэлээр салбар дундын докторын сургалт явуулах түнш байгууллагуудын чадавхийг ихээхэн баяжуулсан. Үүнд тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, докторантууд болон тэдний боломжит удирдагчдад зориулсан сургалтын арга хэмжээ, сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, чанарын баталгаажуулалтын үйл явц, цахим үйлчилгээ зэрэг төслийн эхний жилд явуулсан чадавхийн хэрэгцээний судалгаанд үндэслэсэн засвар, боловсруулалт багтсан болно.

 

 INTENSE