INTENSE


 

INTENSE Research Framework (INTENSE RF) нь байгаль орчны судалгааны олон сэдвийг өнөөгийн болон хэтийн төлөв (богино болон дунд хугацаанд) INTENSE түншүүд, олон улсын болон бодлоготой холбоотой, практикт чиглэсэн судалгааны хөтөлбөрийг багтааж, илүү сайн хэвлэн нийтлэх үр дүнг хангах ба бизнесээс илүү сайн дэмжлэг авах, компьютер хоорондын олон улсын хамтын ажиллагааны давуу талыг тодорхойлох (ашиглах) болно. 

 

 INTENSE