INTENSE

INTENSE төслийн хамтрагч байгууллагуудын хуваалцан ашиглах боломжтой тоног төхөөрөмж, туршилтын хэрэгслүүд

 
2021-05-14 10:34:44

INTENSE бол хүрээлэн буй орчны чиглэлд сургалт, судалгааны ажлыг хөгжүүлэх, нөөц боломжийг хуваалцах замаар өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх зорилгоор хамтран ажиллаж буй байгууллагуудын стратегийн түншлэл юм. Нөөц боломжийг хуваалцах ажлын эхний хэсэг болох INTENSE төслийн түншүүд болон зочин судлаачдын хамтарсан судалгаа, шинжилгээний ажилд ашиглах боломжтой багаж хэрэгсэл, талбайг хуваалцах явдал юм. Доорх жагсаалтаас ийнхүү ашиглах боломжтой багаж хэрэгсэл, талбайн талаар дэлгэрэнгүйг үзнэ үү. 

Одесс хот дахь Улсын Хүрээлэн Буй Орчны Их сургууль, Одесс хот

Харкив В.Н.Каразины нэрэмжит Улсын Их Сургууль, Харкив хот

Украин улсын ШУА-ийн харьяа Карпатын Экологийн Хүрээлэн

Монгол Улсын их Сургууль, Улаанбаатар хот

Ховд Их Сургууль, Ховд аймаг

Ханой хот дахь Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль

Хо Чи Мин хот дахь Байгалийн Нөөц, Хүрээлэн Буй Орчны Их Сургууль

 

 INTENSE