INTENSE

Монгол дахь докторын хөтөлбөрийн оюутнууд

 
2021-05-11 09:04:18

INTENSE төслийн Монгол талын хамтрагч Монгол Улсын Их Сургууль болон Ховд Их Сургуулийн докторын хөтөлбөрийн оюутнууд INTENSE ERASMUS+ хөтөлбөрийн хүрээнд олж авсан боломж, өөрсдийн хийж судалгааны ажлын талаар танилцууллаа.

Монгол Улсын Их Сургууль

Ховд Их Сургууль

 INTENSE