МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬД МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТААР СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА