Үндэсниий РОБОТЫН ТЭМЦЭЭНИЙ АВАРГЫГ
5-р сарын 30нд Монгол бөхийн өргөөнд тодруулцгаая

https://www.facebook.com/GeckProducer/videos/1422735281103075/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=1&video_creator_product_type=0&app_id=2392950137&live_video_guests=0