Эрдмийн Зөвлөл

Тус сургуулийн эрдмийн зэрэгтэй багш нарын санал хураалтаар сонгогдсон Эрдмийн зөвлөл нь дараах бүтэцтэй ажиллаж байна. Үүнд:

Эрдмийн зөвлөлийн дарга Н.Баатарбилэг - профессор

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

О.Алтансүх - профессор

Б.Барсболд - профессор

Ж.Батхүү - профессор

Н.Батхүү - профессор

Д.Баянжаргал - профессор

Д. Бямбажав - профессор

А. Галтбаяр - профессор

Б. Ганбат - профессор

Н. Оюун-Эрдэнэ - профессор

С. Уянга - профессор

П. Энхбаяр - профессор

Д. Эрдэнэчимэг - профессор

А.Энхбаяр - дэд профессор

Б.Оюунсанаа - дэд профессор

Ч.Лодойравсал - дэд профессор

Р.Чинзориг - дэд профессор

Г.Баттөр - дэд профессор

Б.Мөнхбат - дэд профессор

Ц.Соёл-Эрдэнэ - дэд профессор

С.Даваа - зөвлөх профессор

Н.Норов - зөвлөх профессор

ХШУИС-ийн захирлын тушаалыг эндээс харна уу.