Сургалтын алба

Сургалтын Албаны хуудас

Сургалтын алба нь сургалтын чанарын удирдлагыг хангах үүрэгтэй нэгж юм. Үүнд:

  • Хичээлийн стандартыг мэргэжлийн багш нарын оролцоотойгоор боловсруулан мөрдүүлэх, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах;
  • Оюутны гарын авлага жил бүр шинэчлэн хэвлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах
  • Суралцагчдыг хичээл сонгох, чөлөөт хуваариар хичээллэх боломжоор хангаж асуудлыг хариуцан зохион байгуулах
  • Сургалт, заах арга зүйн холбогдолтой гарын авлага, аргачилсан заавар боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, энэ талаар хийж байгаа ажилд хяналт тавих
  • Багш нарын заах арга, сурган хүмүүжүүлэх арга зүйн семинар, бага хурал хийх, нээлттэй хичээл, үлгэр жишээ лекц унших ажлыг зохион байгуулах
  • Хичээлийн өрөө, сургалтын лаборатори, кабинетийн багтаамж, хүчин чадлыг тооцож ном, сурах бичиг, сургалтын материал хэрэглэгдэхүүний захиалга гаргах, элсүүлэх оюутны тоо гаргаж тэдгээрийг стандартын хэмжээнд байлгах арга хэмжээ авах.

Сургалтын албаны ажилчид

Ж.Дэлгэрхүү

Хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Имэйл: delgerkhuu@seas.num.edu.mn
Утас: 75754400-????

no more