ИТДБ (Инженер Технологийн Дээд Боловсрол) төслийн МУИС-ийн ажлын хэсгээс нээлттэй танилцуулга хурал зарлаж байна.

ИТДБ (Инженер Технологийн Дээд Боловсрол) төслийн МУИС-ийн ажлын хэсгээс нээлттэй танилцуулга хурал зарлаж байна.
 
Хэзээ: 2015.6.12 (Баасан) 11:00-12:00
Хаана: ХШУИС 3-200 тоот танхимд
 
Танилцуулгын агуулга:
1. Магистр, Докторын зэргийн сургалтад хамрагдах хүрээ, нөхцөлийг танилцуулах, урьдчилсан бүртгэлийн тухай
2. Хамтарсан судалгааны үлдсэн 4 сэдвийг сонгон шалгаруулах нөхцөлийг танилцуулах
3. Хамтарсан судалгааны баг бүрдүүлж, төлөвлөгөө гарган ажиллахад өнөөг хүртэл тулгарч буй асуудал, туршлагаас танилцуулах
 
Тус хурлын үеээр ажлын хэсэг хэлэлцэх асуудал:
3. Сэдэв батлуулахаар бэлтгэл ажил хангаж буй багуудын явцын тайлан сонсох
4. Төлөвлөгөөний өөрчлөлттэй батлагдсан сэдвийн багуудын явцын тайлан сонсох
 

ГХ
Амарбаяр
ИТДБ төсөл МУИС-Ажлын хэсгийн нарийн бичиг