МУИС-ийн SiSi систем дэхь багш, ажилтан, ажилчдын мэдээлэлд нэмэлт өөрчлөлт хийх болсон тул та бүхэн өөрийн мэдээллийг шалгаад өөрчлөх болон нэмж оруулах, зургаа солиулах бол ssosorbaramd73@yahoo.com хаягаар материалуудаа ирүүлнэ үү. Мэдээллээ өгөхдөө овог нэрээ тодорхой бичээрэй. /Эрдмийн зэрэг хамгаалcан, утасны дугаар, мэйл хаяг өөрчлөгдөх, мэргэжлийн сургалтад суусан г.м/

Жишээлбэл: Эрдмийн зэрэг хамгаалсан бол,

-Эрдмийн зэрэг хамгаалсан улс

-Сургуулийн нэр

-Хамгаалсан чиглэл

-Дипломны дугаар, огноо зэргээр мэдээллээ илгээнэ үү.