ХШУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг 2021 оны дугаар хэвлэгдэхээр төлөвлөгдөж байгаа тул та бүхнийг өөрсдийн бүтээлээ хэвлүүлэхийг урьж байна.

  1. Бүтээлийн хүлээн авах хугацаа 2020.04.15
  2. Бүтээлийг Монгол, эсвэл Англи хэл дээр хүлээн авна
  3. Double-side-blind review-г 3 – н шүүмжлэгчээр хийлгэнэ.
Бүтээлээ хэвлүүлэхтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл болон өгүүллийн эхийг бэлтгэх latex template-г mjeas@seas.num.edu.mn хаягаар холбогдон авна уу

 

Сэтгүүлийн редакци