Зарлал
Хэрэглээний Математикийн тэнхмийн зуны (үйлдвэрлэлийн) дадлага хийх оюутнууд дараах дадлагын удирдамж авч MS word дээр бөглөөд (хэвлээд) ангийн дарга нартаа хураалгана уу!  
Ангийн дарга нар тэнхмийн эрхлэгч Барсболд багштай ирж уулзаарай.
Файл татах