Дэлхийн ойн өдөрт зориулан уламжлал болгон зохион байгуулдаг
“МОНГОЛ ОРНЫ ОЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ”
сэдэвт үндэсний 2-р хурал 2017оны 3 сарын 21 өдөр болно.

http://seas.num.edu.mn/public/uploads/SEAS/Flyer.pdf

Санаачлан зохион байгуулагч: МУИС, БОАЖЯ, ОСХТ
Хамтран зохион байгуулагч: НҮБ-ХХААБ, ГОУХАН, НҮБ-REDD, ШУТИС, ХААИС, ОУУИС
Ивээн тэтгэгч байгууллага: БОАЖЯ, НҮБ-ХХААБ, ГОУХАБ, НҮБ-REDD, МУИС-ХШУИС
Энэхүү хурал нь үндсэн хуралдааны илтгэлүүд (5 илтгэл)-ээс гадна, доорхи асуудлын хүрээнд 24 илтгэлийг зохион байгуулах комиссоос урьдчилан
шалгаруулж салбар хуралдааны хэлэлцүүлэгт оруулна. Үүнд

Салбар хуралдаан-1: Ойн экосистем ба менежментийн асуудалд
Салбар хуралдаан-2: Нөхөн сэргээлт, газар ашиглалт, хотын ногоон байгууламж, техник технологи
Салбар хуралдаан-3: Ой ба нийгэм-эдийн засгийн харилцаа
Тусгай хуралдаан: Ой хамгаалал – Ойн эрүүл ахуй
Тусгай хуралдаан: Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах үйл ажиллагааг зохицуулах үндэсний зөвлөлийн хуралдаан
Тусгай хуралдаан: “Оройн нахиа” Оюутны Эрдэм шинжилгээний хурал
Жич: Салбар хуралдааны сэдвийн агуулгатай холбоотой санал, хүсэлтийг хүлээн авна.
Хуралд хэлэлцэгдэх аман илтгэл, ханын илтгэлийн хураангуйг (250 үгэнд багтаана уу) 2017 оны 3-р сарын 10-ны 12.00 цагаас өмнө byambagerel@seas.num.edu.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
Эсвэл доорхи линкээр орж бүртгүүлнэ үү

https://goo.gl/forms/uAA8HcjnIF37A1cu2

Хурлын зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар:
Б.Оюунсанаа: oyunsanaa@seas.num.edu.mn утас 9908-1104
Н.Батхүү: batkhuu@seas.num.edu.mn утас 9192-3933
С.Бямбагэрэл byambagerel@seas.num.edu.mn утас 96658017 холбоо барина уу.
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
2017 оны 2-р сарын 22