"ЦАХИМ БИЗНЕС, ЦАХИМ ХУДАЛДАА, ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛ-ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД"

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ САЛБАР ХУРАЛДААН БОЛНО.