Япон улсын Иватэ их сургуулийн нээлттэй өдөрлөгт урьж байна. 

Өдөрлөгийн хүрээнд:

  • Хоёр сургуулийн хоорондын ЭШ-ний хамтын ажиллагаа,
  • Exchange student програм,
  • 1.5+1.5 жилийн докторын хөтөлбөр
  • Sakura Science хөтөлбөр, Иватэ их сургуулийн судалгааны лабораториудын үйл ажиллагаа, судалгааны чиглэлүүдийг танилцуулна.

Хаана:   МУИС-ийн 1-р байр, Дугуй заал

Хэзээ:  2016 оны 9-р сарын 13-ны 13.30-17.00