Инженер Технологийн Дээд Боловсрол (ИТДБ) төслийн МУИС-Ажлын хэсэгХамтарсан судалгааны тайлангийн хурлыг дараахь товын дагуу зохион байгуулна. Та бүхнийг энэхүү нээлттэй тайлангийн хуралд урьж байна.

 

 

Хурлын нэр: ИТДБ төслийн Хамтарсан судалгааны тайлангийн хурал

Хаана: МУИС 1-р байрны дугуй танхимд

Хэзээ: 5 сарын 24-ний өдөр (Мягмар), 15:00 цагаас

Илтгэгчид: Хамтарсан судалгааны 10 багийн ахлагч, гишүүд

Оролцогчид: Олон нийт, МУИС АХ гишүүд, МУИС бүрэлдэхүүн сургуулийнудирдлага

 

Зохион байгуулагч: “ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ” ТӨСӨЛ, МУИС, АЖЛЫН ХЭСЭГ

Холбогдох утас99045070