Эрдэм шинжилгээтэй холбоотой дүрэм журам

Эрдэм шинжилгээтэй холбоотой дүрэм журам

ХШУИС-ийн бүртгэлд оруулах дотоодын сэтгүүлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
татах линк
ХШУИС-д Эрдэм шинжилгээний семинар явуулах журам
татах линк

no more