Оюутны Зөвлөл

МУИС-ХШУИС-ийн ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА 
Т.ЦЭНД-АЮУШ
Анги, Мэргэжил : Хүрээлэн Орчны Экологи 4 

МУИС-ХШУИС-ийн ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭД ДАРГА П.ГАЛБАДРАГ
Анги, мэргэжил : Менежмент , Мэдээллийн систем 4

МУИС-ХШУИС-ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА Л.САРУУЛБАЯР
Анги, мэргэжил : Ерөнхий суурь : 1-р курс

МУИС-ХШУИС-ийн Оюутны Зөвлөлийн Хяналтын Албаны дарга Д.БАЯРЖАРГАЛ

 

МУИС-ХШУИС-ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЁС ЗҮЙН АЛБАНЫ ДАРГА  Ч.ДӨЛГӨӨН
анги, мэргэжил : Статистик 2 

МУИС-ХШУИС-ийн ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ОЮУТНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АЛБАНЫ ДАРГА Б.ЗОЛЧИМЭГ
Анги, мэргэжил: Ерөнхий суурь : 1-р курсын оюутан

 

МУИС-ХШУИС-Оюутны зөвлөлийн Урлаг Соёлын албаны дарга
Э.АЗЖАРГАЛ

 

Оюутны зөвлөлийн хамт олон

 
 

no more