Дотоодын эрдэм шинжилгээний хурал

ММТ 2016 дотоодын эрдэм шинжилгээний хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.