Докторын сургалт

Харъяа тэнхмүүдийн Докторын сургалтын хөтөлбөрүүдийн талаарх танилцуулгыг дараах холбоосноос үзнэ үү.

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хэрэглээний математикийн тэнхим

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим

 

no more