Эрдмийн Зөвлөл

Тус сургуулийн эрдмийн зэрэгтэй багш нарын санал хураалтаар сонгогдож, захирлын 2021 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/18 тоот тушаалаар байгуулагдсан Эрдмийн зөвлөл нь дараах бүтэцтэй ажиллаж байна. Үүнд:

Эрдмийн зөвлөлийн дарга Д.Бямбажав - Захирал, дэд профессор

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга: Н. Оюун-Эрдэнэ - профессор

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

О. Алтансүх - профессор

Ж. Батхүү - профессор

Д. Баянжаргал - профессор

А. Галтбаяр - профессор

Б. Ганбат - профессор

Ч. Ганзориг - профессор

Э. Мөнхцэцэг - профессор

Ч. Сономдагва - профессор

С. Уянга - профессор

А.Энхбаяр - дэд профессор

Д. Эрдэнэчимэг - профессор

М.Баярпүрэв - дэд профессор

Р. Чинзориг - дэд профессор

Ц. Соёл-Эрдэнэ - дэд профессор

С. Батбилэг - дэд профессор

Г.Баттөр - дэд профессор

Х. Тэгшжаргал - дэд профессор

Б.Цэнгэл - зөвлөх дэд профессор

no more