Магистрын сургалт

Харъяа тэнхмүүдийн магистрын сургалтын хөтөлбөрүүдийн талаарх танилцуулгыг дараах холбоосноос үзнэ үү.

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Хэрэглээний математикийн тэнхим

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим

 

no more