Бакалаврын сургалт

ХШУИС-ийн хэмжээнд мэргэжлийн таван тэнхмийн харъяанд 19 бакалаврын хөтөлбөр хэрэгжиж байна.

Харъяа тэнхмүүдийн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрүүдийн талаарх танилцуулгыг дараах холбоосноос үзнэ үү.

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Хэрэглээний математикийн тэнхим

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим

 

no more