Эрдэмтэн багш

2016-2017 оны хичээлийн жилд ХШУИС-д 98 үндсэн эрдэмтэн багш ажиллаж байна.

Нийт багш нарын 49.4% нь эрдмийн зэрэг цолтойгоос 17 багш профессорын орон тоонд ажиллаж байна.

Харъяа тэнхмүүдийн багш нарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосноос үзнэ үү.

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хэрэглээний математикийн тэнхим

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим

 

Багш нарын өрөөний байршил, дотуур утасны нэгдсэн жагсаалтыг эндээс үзнэ үү.