Санхүүгийн алба

Санхүүгийн алба нь Монгол улсын хууль тогтоомжууд болон МУИС-ийн дүрэм, журмуудыг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн менежментийг сайжруулах, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, процедурыг оновчтой тогтоож санхүүгийн сахилга батыг бэхжүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэх, үнэн зөв мэдээллээр хангах, төсвийн гүйцэтгэл болон хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулж хамгийн бага зардлаар мөнгөн санг барих чиглэл зорилтуудыг өмнөө тавин ажиллаж байна.


Ахлах нягтлан бодогч: М.БАТБЯМБА

 


Нягтлан бодогч. С.АМАРЗАЯА

 


Нягтлан бодогч: Э.ЭНХСАЙХАН

 


Нягтлан бодогч. Б.НОМИНЧИМЭГ

 

Холбоо барих мэдээлэл

Өрөө МУИС, ХШУИС, Хичээлийн 3-р байр, 205 тоот
Дотуур утас: 3112, 3113, 3114
Утас:  
Факс:  
Имэйл:

batbyamba@seas.num.edu.mn
amarzaya@seas.num.edu.mn
enkhsaikah.e@seas.num.edu.mn
nominchimegb@seas.num.edu.mn

no more